Пловдив

Пловдив  – продължителност: цял ден Вторият по големина град в България – Пловдив е разположен върху шест хълма, разполовен от водите не река Марица. Античен кръстопът между Изтока и Запада, Пловдив е съхранил уникални ценни находки от неговата 24 вековна история. Етнографският музей, църквите и улицата на народните изкуства и занаяти са важни емблематични точки в Старата част на града