BEST PHOTO DOWNTOWN SOFIA

Photo Competition rules

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Фотоконкурс „Любимо място в София“, част от Играта „Опознай столицата за да я обикнеш”

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Фотоконкурсът „Любимо място в София“, част от Играта „Опознай столицата за да я обикнеш” (наричана по-долу „Фотоконкурса“) се организира от хотел Даунтаун на територията на Република България („Организатор“).

1.2.Официалните правила на Фотоконкурса се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Фотоконкурса на страницата на хотел Даунтаун на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest

1.3.Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата на хотел Даунтаун на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest

1.4.Изпълнител на Фотоконкурса е Перла Турист Инвест ЕАД, ЕИК BG204126475, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цанко Церковски” № 67 А („Изпълнител“).

 1. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРСА

2.1. Фотоконкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Фотоконкурсът стартира на 20.07.2018 г. г. и ще продължи до 20.08.2018 г.

2.3. Тема на фотоконкурса

Фотоконкурсът има за цел да покаже впечатляващи гледки, места и събития в центъра на София, които представят красотата на столицата ни и отличават облика й пред други български и европейски градове.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Във Фотоконкурса може да участва всеки фотограф-любител, който в периода на провеждане на Фотоконкурса,определен в т. 2.2. от Официалните правила, е изпратил поне една снимка на любимо място на открито в центъра на София с кратко описание в рамките на 1-2 изречения кое е това място и защо именно него. Снимката се качва в галерия на страница на уебсайта на хотел Даунтаун https://hoteldowntownsofia.com/photocontest. Участникът може да хареса Facebook страницата на хотел Даунтаун https://www.facebook.com/downtownsofia.

3.2. Право на участие във Фотоконкурса има всяко физическо лице, навършило 18 години, което е автор на снимката, с която участва по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

3.3. За участие във Фотоконкурса не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

3.4. Във Фотоконкурса НЕ могат да участват автори, които са служители на хотел Даунтаун, или са членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на конкурса.

3.5. Участникът във Фотоконкурса може да популяризира страницата на конкурса и снимка, с която участва чрез профила си във Facebook и в други социални медии и сайтове.

3.6. Участникът във Фотоконкурса и автор на фотографията с изпращане на снимката си декларира, че:

а/ произведението му и неговото участие във Фотоконкурса е в съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП);

б/ предоставя доброволно на Организатора използването на произведението му за целите на Фотоконкурса и за неговото представяне, популяризиране и разпространение в публичното пространство по смисъла на чл. 18 от ЗАСП, свободно и без възнаграждение.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ФОТОКОНКУРСА

Фотографиите и фотографските проекти ще бъдат оценявани от жури, включващо управител на хотел Даунтаун, професионален фотограф от MySofia и представител на медийния партньор GoGuide. Журито ще направи подбор на трите най-добри фотографии в срок до 1 септември включително.

Снимката, която е получила най-много гласове и е била оценена най-високо от посетителите на страницата https://hoteldowntownsofia.com/photocontest на фотоконкурса определя фотографията-носител на „Наградата на публиката“.

Най-добрите 10 снимки според жури и публика ще участват в тематична изложба в хотел Даунтаун, която ще бъде открита през септември 2018 г.

4.1. Критерии за оценяване – очакванията към фотографиите са да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса, да въздействат емоционално, да са оригинални, позитивни, вдъхновяващи, да изразяват лично отношение, да носят елементи на спонтанност и естественост. Половината от оценката се формира от фотографските качества на предложените фотографии, а другата половина – от наличие на гореспоменатите качества на изображението.

4.2. Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

4.3. Ограничения

4.3.1. Всеки автор може да участва с максимум три снимки във фотоконкурса.

4.3.2. Фотографиите за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 г. (да са направени през 2016 г., 2017 г. или 2018 г.).

4.3.3. Фотографиите да не са изпращани за участие в други конкурси.

4.3.4. Фотографиите да отговарят на зададената тема на фотоконкурса.

4.3.5. Изключва се присъствие на фотографа на снимката и снимки на хора, които позират пред някаква локация.

4.3.6. Фотографиите да не съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание или такова, което противоречи на закона.

4.4. Технически изисквания към фотографиите, изпращани за фотоконкурса

4.4.1. Фотографиите трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст от 1-2 изречения, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката.

4.4.2. Големината на изображението не трябва да бъде по-голямо от 6000 пиксела по дългата страна. Всеки автор трябва да може да предостави при поискване от Организатора изходен файл (снимка в оригинален размер).

4.4.3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

 • обработка на яркост и контраст;
 • изостряне на изображението;
 • прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда на града, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

4.5. Регистрация и участие

4.5.1. Регистрацията за участие става на адрес landing страница на уебсайта на хотел Даунтаун https://hoteldowntownsofia.com/photocontest. Снимката се публикува и споделя с хаштаг #downtownsofiaphoto. Участникът да хареса Facebook страницата на хотел Даунтаун https://www.facebook.com/downtownsofia с цел да е запознат и да следи развитието на конкурса,

4.5.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

 • заглавие на снимката;
 • име на автора;
 • текст в рамките на 1-2 изречения, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката;
 • дата на заснемане.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. Номинираните и наградени участници ще трябва впоследствие да предоставят в лично съобщение допълнителна информация като мобилен телефон за връзка.

4.6. Публикуваното от Участниците съдържание не трябва да съдържа нецензурирани и неприлични, накърняващи добрите нрави, морала и достойнството снимки, послания, текстове и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от Участниците съдържание на landing страницата на хотел Даунтаун https://hoteldowntownsofia.com и Facebook страницата https://www.facebook.com/downtownsofia/. Администраторът от страна на Организатора има право да сваля всяка публикация, коментар, отговор,изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

 1. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ. НАГРАДИ

5.1. Награди на фотоконкурса „Любимо място в София“, част от играта „Опознай столицата за да я обикнеш”:

а) Голяма награда на публиката – печели снимката с най-много гласове и най-висока оценка (смята се на база брой гласове и рейтинг) – настаняване в “Холидей клуб Перла Бийч” за две нощувки в двойна стая, които да се ползват в периода между 1 и 15 септември 2018 г.

б) I награда – услуги в хотел и ресторант Даунтаун на стойност до 380 лв., които да се ползват в периода между 1 и 15 септември 2018 г.

в) II награда – два целодневни билета за Аквапарк Аквапланет в Приморско, които да се ползват в периода между 1 и 15 септември 2018 г.

г) III награда – два билета за концерта на японските барабанисти „Ямато“ на 18 ноември в НДК София, предоставени от Джаз плюс.

5.2. Всеки участник може да спечели само една награда.

5.3. Не се допуска размяна на наградите срещу паричната им равностойност.

5.4. Носителите на наградите се обявяват на 1 септември 2018 г. на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest, в Facebook страницата на фотоконкурса и на специален коктейл в ресторант Даунтаун.

5.5. Участник губи правото си да получи Награда в следните случаи:

 • Ако не е изпълнил условията по Механизъм на фотоконкурса, описани в т. 4 от Официалните правила;
 • Ако не се яви да получи Награда в срок до 5 септември 2018 г. включително;
 • При установяване ,че участник или фотография не отговаря на настоящите условия (напр. участва с няколко профила или е непълнолетен).
 1. АВТОРСКИ ПРАВА

6.1. Авторските права върху Фотографиите не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори

6.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на коментара, с който снимката е изпратена за конкурса. Фотографиите не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

6.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците предоставят на Организатора правото да използва и разпространява фотографиите по смисъла на ЗАСП, свободно и без заплащане на възнаграждение за целите на настоящия Фотоконкурс, неговата организация, провеждане, представяне, популяризирането й в публичното пространство по усмотрение на Организатора, включително участниците дават съгласието си организаторите да  използват получените изображения по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на хотел Даунтаун.

6.4. Фотографиите следва да отговарят на условията на чл. 13 от Закона за авторското право и сродните му права, а именно да е налице съгласието на заснетото лице (ако има лица на снимката), както да бъде заснето на конкретното изображение, така и последното да участва във Фотоконкурса, за което участникът декларира с изпращането на снимката и носи отговорност.

 1. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до страницата на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest и Facebook страницата https://www.facebook.com/downtownsofia/, невъзможност за участие в Игра, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Фотоконкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

7.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Фотоконкурса, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация,пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на страницата на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest и Facebook страницата https://www.facebook.com/downtownsofia/ или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Фотоконкурса. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

7.3. Забранени са действията, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелена в резултат на такива действия Награда.

7.4. Организаторът на Фотоконкурса не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

7.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

7.8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставени грешни или непълни данни или телефон за връзка от участника.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Включвайки се в Фотоконкурса, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, упоменати по-горе или такива, поискани допълнително от Организатора, за целите на Фотоконкурса.

8.2. Организаторът полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8.3. Участниците във Фотоконкурса се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието във Фотоконкурса лични данни за целите на Фотоконкурса.

8.4. С включването във Фотоконкурса всеки участник приема имената му да бъдат публикувани в публични материали, свързани с фотоконкурса и във Facebook страницата https://www.facebook.com/downtownsofia/ с цел посочване на лицето като спечелил и информиране на трети лица относно спечелената награда.

8.5. Личните данни на участниците – телефони и имейли адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за бъдещи оферти и конкурси.

8.6. Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква закона.

8.7. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие с писмено изявление. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ФОТОКОНКУРСА

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Фотоконкурса. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата на конкурса.

 1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОТОКОНКУРСА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Фотоконкурса по всяко време, като обяви това на страницата на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest и във Facebook страницата https://www.facebook.com/downtownsofia/

 1. ДРУГИ

11.1. С включването си във Фотоконкурса всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията в тях.

11.2. С включването си във Фотоконкурса всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на страницата на https://hoteldowntownsofia.com/photocontest и страницата на Организатора във Facebook на https://www.facebook.com/downtownsofia/

11.3. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във https://www.facebook.com/downtownsofia/.

11.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е начин от Facebook или не следва да се свързва с Facebook. С участието си участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

11.5. С включването си във Фотоконкурса се счита, че всеки участник дава изричното си съгласие за предоставяне използването на на авторското му право и сродни на авторското права върху доброволно изпратените  и качените от участника материали за целите на Фотоконкурса. Участникът във Фотоконкурса носи отговорност за придобиване авторско право и сродни на авторското права върху публикувани от него /нея обекти на авторско право съгласно ЗАПСП.

С включването си във Фотоконкурса „Любимо място в София“, част от играта „Опознай столицата за да я обикнеш”, участниците приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.

11.6. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.